KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Tập thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Giới thiệu

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo quyết định số 274/QĐ-BVUB ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với số lượng CBNV ban đầu là 04 người.

2. Tổ chức nhân sự

2.1. Nhân lực:

Hiện tại Khoa KSNK có tổng 23 cán bộ, nhân viên; trong đó có 2 Điều dưỡng đại học, 3 Điều dưỡng cao đẳng, 2 Kỹ sư môi trường và 16 nhân viên y tế khác.

2.2 Ban lãnh đạo đương nhiệm:

Trường khoa: ĐDĐH Nguyễn Công Khánh

Điều dưỡng trưởng: ĐDCĐ Lê Thị Thuỳ Linh

3. Chức năng và nhiệm vụ

– Khoa KSNK là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Đầu mối xây dựng kế hoạch, chiến lược và nội dung hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm ngân sách trình Giám đốc phê duyệt.

– Đầu mối xây dựng, cập nhật và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn, quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và các quy định liên quan để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Thực hiện thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý dữ liệu các hoạt động giám sát, bao gồm:

 • Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện;
 • Giám sát phát hiện dịch trong và ngoài bệnh viện;
 • Giám sát tuân thủ các quy trình kỹ thuật liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn;
 • Giám sát môi trường chất lượng môi trường;
 • Phối hợp giám sát vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh và sử dụng kháng sinh hợp lý;
 • Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp việc triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và các đề án cải tiến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, vệ sinh môi trường.

– Theo dõi, đánh giá, báo cáo hiệu quả phòng ngừa, các phơi nhiễm, rủi ro và tai nạn nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của nhân viên y tế và các đối tượng khác trong bệnh viện.

– Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

– Đề xuất, mua sắm, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.

– Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện việc đầu tư, mua sắm, xây dựng các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường liên quan.

4. Định hướng phát triển

Tiếp tục tăng cường các hoạt động chuyên môn, thực hiện nghiêm túc thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ y tế về Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định, bảng kiểm phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

Tham mưu bổ sung, tăng cường nhân lực chuyên trách, trang thiết bị, vật tư … đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tăng cường giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý dữ liệu nhiễm khuẩn bệnh viện, vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch. Hướng dẫn thực hiện biện pháp can thiệp kịp thời nhằm làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch, sử dụng kháng sinh hợp lý trên cơ sở kết quả giám sát.

Liên tục cập nhật các kinh nghiệm, kỹ thuật mới và triển khai các ứng dụng trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn góp phần vào việc cải tiến chất lượng chuyên môn. Từng bước xây dựng một trung tâm tiệt khuẩn đạt tiêu chuẩn.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế làm việc trong và ngoài bệnh viện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tinh hình tuân thủ các nguyên tắc thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa/ phòng trong bệnh viện và đề xuất các biện pháp can thiệp kịp thời. Triển khai điều tra tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện mắc phải một cách thiết thực, có hiệu quả.

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

5. Liên hệ

– SĐT: 0948.247.287

– Email: [email protected]

– Địa chỉ: Nhà số 13 – Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 150 Nguyễn Phong Sắc, TP. Vinh, Nghệ An.

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  1900 068 681
  Liên hệ