PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Giới thiệu

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện được thành lập theo quyết định số 417/QĐ-BVUB ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều hành và chỉ đạo giám sát công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định hoạt động Điều dưỡng trong bệnh viện.

2. Tổ chức nhân sự

2.1. Nhân lực: Hiện tại phòng có tổng số 07 cán bộ, nhân viên, trong đó có 01 Thạc sĩ Điều dưỡng, 02 Điều dưỡng CKI, 04 Điều dưỡng Đại học.

2.2. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng điều dưỡng: ĐDCKI. Đặng Quang Chúc

Phó Trưởng phòng: Ths điều dưỡng Cao Thị Hiền

Phó Trưởng phòng: ĐDCKI Nguyễn Hữu Quế

Văn phòng trưởng: CNĐĐ Phạm Thị Kim Thu

3. Chức năng và nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

3.2. Nhiệm vụ

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

b) Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

– Quản lý điều hành chuyên môn:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021;

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

– Quản lý nhân sự:

a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

–  Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

b) Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

d) Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

4. Hoạt động chuyên môn

Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

Xây dựng các mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng Bệnh viện.

Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc

5. Thành tích nổi bật

Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, liên tục, an toàn, chất lượng, công bằng giữa các người bệnh và phù hợp với nhu cầu của mỗi người bệnh

Tổ chức thành công Hội thi Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi cấp cơ sở được Giấy khen Giám đốc Sở Y tế

Đưa chất lượng công tác chăm sóc người bệnh theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 đạt trên 4.0

Đạt nhiều danh hiệu cá nhân chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Về danh hiệu tập thể, Phòng nhiều năm được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì đã có nhiều thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi cấp cơ sở.

6. Định hướng phát triển

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với mục tiêu “Người bệnh là trung tâm”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc điều dưỡng đã được quy định tại thông tư 31/2021/TT-BYT

Với khẩu hiệu “Làm việc bằng bàn tay – khối óc; Chăm sóc bằng con tim” Phòng Điều dưỡng không ngừng phấn đấu phát triển công tác điều dưỡng Bệnh viện, chăm sóc người bệnh toàn diện.

7. Liên hệ

– SĐT: 0973.650.515

– Email: dieuduong.ubna@gmail.com

– Địa chỉ: Tầng 2 khu hành chính Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 150 Nguyễn Phong Sắc, Vinh, Nghệ An.

 

 

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    1900 068 681
    Liên hệ