PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Giới thiệu:

Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân là Phòng Tổ chức hành chính được thành lập vào năm 2011. Năm 2017, phòng được thành lập theo Quyết định số 988/QĐ-BVUB ngày 31/07/2017 của Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức hành chính. Phòng Tổ chức Cán bộ được tổ chức hoạt động theo quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ

– Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa/phòng/trung tâm thuộc bệnh viện.

– Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm của bệnh viện; tổ chức thẩm định Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân cấp.

– Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý bệnh viện và cán bộ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng/trung tâm bệnh viện.

– Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc bệnh viện bao gồm: quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động; quy định về đánh giá phân loại viên chức; quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật; nâng lương trước thời hạn,…

– Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

– Thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện quy trình cử công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng được phân cấp quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Quản lý hồ sơ đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý;

– Theo dõi, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

3. Tổ chức nhân sự:

 • Nhân sự: Phòng Tổ chức cán bộ hiện có 07 viên chức chuyên trách và 04 viên chức bán chuyên trách (kiêm nhiệm).
 • Lãnh đạo đương nhiệm: Đội ngũ lãnh đạo phòng gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 văn phòng trưởng. 

Trưởng phòng: Ths.BS. Trần Đức Hùng 

Phó Trưởng phòng: Ths.BS. Lâm Nguyên Thanh

Văn phòng trưởng: CN. Bùi Thị Quỳnh Trang 

4. Định hướng phát triển:

– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của bệnh viện theo hướng chuyên môn hóa gắn với định hướng trở thành bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ.

– Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhân sự.

– Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động đảm bảo có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của bệnh viện.

– Có kế hoạch, định hướng tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế thừa; Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại hằng năm và kế hoạch nhân sự cho những năm tiếp theo.

5. Liên hệ

– SĐT: 02383 564 777

– Email: [email protected]

– Địa chỉ: Tầng 2 – Nhà số 2 – Khu hành chính – Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An.

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  1900 068 681
  Liên hệ