PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. Giới thiệu

Phòng Kế hoạch tổng hợp tiền thân là phòng Kế hoạch – Điều dưỡng được thành lập theo quyết định số 178/QĐ-BVUB ngày 28 tháng 07 năm 2011 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Hơn 13 năm năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện trong từng giai đoạn phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng hợp được quy định tại Quy chế bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế):

– Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa/phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

– Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức nhân sự phòng:

3.1. Số lượng cán bộ trong phòng:

Thành viên trong phòng: 17 nhân viên gồm 09 cơ hữu và 08 kiêm nhiệm:

+ Bác sĩ: 08 bác sĩ, gồm 01 cơ hữu và 07 kiêm nhiệm.

+ Dược sĩ: 01 kiêm nhiệm

+ CN Y tế công cộng: 01 người.

+ CN Y tế dự phòng: 01 người

+ Điều dưỡng: 6 người. 

3.2. Lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Tài Bùi Đạt

Phó Trưởng Phòng: DSCKI. Phan Hữu Hợi

Văn phòng trưởng: CNĐD. Hồ Thị Loan

4. Thành tựu

– Giấy khen Giám đốc Sở Y tế Nghệ An các năm: 2012, 2023, 2015

– Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2018, 2020

– Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh các năm 2020, 2021.

5. Các hoạt động

– Lập kế hoạch – Kiểm tra, giám sát công tác điều trị và tham mưu cho Ban giám đốc về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

+  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

+ Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng quý, năm.

+ Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

+ Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày thông qua hình thức chấm bình bệnh án, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.

+ Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.

+ Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.

+ Xây dựng lịch trực, lịch công tác, lịch mổ cho toàn bệnh viện.

+ Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

+ Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện 6 tháng, hàng năm.

– Thống kê – Báo cáo

+ Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các Khoa/Phòng/Trung tâm dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

+ Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.

+ Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

+ Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

– Công tác KCB BHYT:

+ Phối hợp triển khai, hướng dẫn các quy định của Bảo hiểm cho các khoa/phòng/trung tâm thực hiện.

+ Báo cáo, đề xuất cho cơ quan Bảo hiểm các vướng mắc khi thực hiện công tác KCB BHYT tại bệnh viện.

+ Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.

+ Hỗ trợ giám định bảo hiểm y tế.

+ Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người bệnh và người nhà người bệnh.

+ Giải quyết những yêu cầu của người bệnh, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm… về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….

– Lưu trữ hồ sơ bệnh án:

+ Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.

+ Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.

+ Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.

6. Định hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo phòng sẽ tiếp tục nâng cao và hoàn thiện quy trình làm việc tại từng bộ phận:

– Hệ thống văn bản, báo cáo được ban hành, xử lý, lưu trữ khoa học trên phần mềm của bệnh viện và phòng.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý chuyên môn, BHYT.

Đảm bản giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyên môn, lịch trực, lịch mổ, kiện cáo thắc mắc, cung cấp trích sao hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu của các cơ quan và cá nhân liên quan.

– Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn… thông qua các Quy trình đã được xây dựng chuẩn hóa theo ISO.

 – Thực hiện việc cập nhật, theo dõi, thống kê, báo cáo số liệu thông qua hệ thống phần mềm bệnh viện. Cung cấp các số liệu báo cáo về các hoạt dộng chuyên môn của bệnh viện một cách khoa học, chính xác.

– Quản lý toàn bộ hồ sơ bệnh án trên phần mềm nhằm đảm bảo việc lưu trữ được khoa học, chính xác đồng thời dễ cung cấp lại khi có nhu cầu sử dụng.

7. Liên hệ

– SĐT: 02383 528 181

– Email: [email protected]

– Địa chỉ: Tầng 2 Khu hành chính –  Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 150 Nguyễn Phong Sắc, Vinh, Nghệ An.

 

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    1900 068 681
    Liên hệ