PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI – TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu

Phòng CTXH-TT được thành lập theo Quyết định số 349/QĐ-BVUB ngày 28/02/2022, chính thức đi vào hoạt động ngày 01/03/2022. Hoạt động trên hai lĩnh vực là Công tác xã hội và Truyền thông. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tư vấn, giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh. Truyền thông quảng bá hình ảnh, thương hiệu bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

2. Tổ chức nhân sự

2.1. Nhân lực

Phòng CTXH-TT có đội ngũ cán bộ, nhân viên gồm 20 người. Trong đó có: 01 Trưởng phòng kiêm nhiệm Phó trưởng Khoa khám bệnh, 01 Phó Trưởng phòng, 01 Văn phòng trưởng và 18 nhân viên.

2.2. Ban lãnh đạo đương nhiệm

BS.CKII. Nguyễn Văn Hướng – Trưởng phòng

Ths. Phạm Khánh Huyền – Phó trưởng phòng

Mai Kiều Oanh – Văn phòng trưởng

3. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

3.1. Vị trí:

Phòng CTXH-TT là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động công tác xã hội hỗ trợ bệnh nhân; công tác truyền thông quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

3.2. Chức năng:

 – Công tác xã hội

Đầu mối triển khai, tham mưu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc về hoạt động của mạng lưới Công tác xã hội trong bệnh viện. Thống nhất, quản lý các hoạt động Công tác xã hội, cầu nối giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, tâm lý giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, giữa bệnh nhân và bệnh nhân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân…, cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội nhằm hỗ trợ các nhóm đối tượng khắc phục những khó khăn về xã hội để đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Đầu mối tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh; hỗ trợ nhân viên y tế trong hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh đồng thời tham gia phát triển chương trình xã hội và sức khỏe trong cộng đồng.

– Truyền thông

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là Bệnh viện chuyên ngành ung bướu hạng 1 khu vực Bắc Trung bộ. Giúp người dân nhận diện được cơ sở chuyên khoa Ung bướu trên đại bàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận.

3.3. Nhiệm vụ:

– Công tác xã hội 

 1. Xây dựng kế hoạch phát triển và tham mưu cho BGĐ và các Khoa/phòng liên quan trong bệnh viện về hoạt động công tác xã hội.
 2. Chăm sóc khách hàng:

– Hỗ trợ, hướng dẫn quy trình, thủ tục khám chữa bệnh cho người bệnh;

– Giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn về các dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ khác cho người bệnh và người nhà người bệnh;

– Phối hợp nhân viên y tế các khoa, phòng thăm hỏi, nắm bắt tình hình bệnh tật, tâm lý, hoàn cảnh gia đình để kịp thời động viên, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh;

– Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh giữa nhân viên y tế với người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện;

– Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, tai nạn nghiêm trọng, thảm họa, thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh;

– Hướng dẫn cho người bệnh về quyền và nghĩa vụ khám chữa bệnh, các chương trình chính sách BHYT, trợ cấp xã hội trong khám chữa bệnh;

– Phối hợp các khoa lâm sàng hỗ trợ người bệnh khi có chỉ định chuyển viện hoặc hỗ trợ thủ tục xuất viện cho người bệnh;

– Hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện về công tác xã hội của bệnh viện.

 1. Thông tin, truyền thông, giáo dục pháp luật:

– Phối hợp với các Khoa, Phòng chức năng phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, BHYT có liên quan đến công tác khám chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế và người bệnh;

– Phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phù hợp cho nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh;

 1. Tổ chức các hoạt động gây quỹ hỗ trợ người bệnh và bệnh viện:

– Làm cầu nối tìm kiếm, vận động tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất từ các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn;

– Vận động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tài trợ về trang thiết bị, kinh phí cho hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện;

– Hỗ trợ người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo tiếp cận các dịch vụ, chương trình, dự án ưu đãi xã hội và các chính sách an ninh xã hội;

– Hỗ trợ nhân viên y tế trong công tác điều trị (cung cấp thông tin về người bệnh), động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị;

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế;

– Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện;

– Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

Truyền thông

 1. Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin chính thống cho báo chí theo sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện;
 2. Thực hiện công tác truyền thông của Bệnh viện theo kế hoạch năm cũng như các sự kiện đột xuất diễn ra tại Bệnh viện.
 3. Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điện tử. Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị trang Fanpage, trang Website của Bệnh viện.
 4. Tổ chức và quản lý mạng lưới CTV truyền thông để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình, Fanpage, Website bệnh viện…)
 5. Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của Bệnh viện (nếu có); Quản lý tư liệu phòng truyền thống Bệnh viện.
 6. Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
 7. Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng đề đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu Bệnh viện.
 8. Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu của Bệnh viện.
 9. Lập các kế hoạch phát triển truyền thông; tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe, tổ chức các sự kiện, cuộc thi mang tính truyền thông, quảng bá.
 10. Hoạt động chuyên môn

Điều phối tất cả các hoạt động về công tác xã hội và truyền thông của bệnh viện theo chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.
4. Thành tích nổi bật

– Tổ chức tốt và hiệu quả các chương trình sự kiện lớn, như: ‘‘Xuân yêu thương’’, ‘‘Kết nối yêu thương – Đồng hành cùng người bệnh”, ‘‘Thầy thuốc của bạn’’…;

– Triển khai Đề án ‘‘Tiếp sức người bệnh’’ có hiệu quả và thành lập Tổ chăm sóc khách hàng chuyên biệt, hướng dẫn và chăm sóc người bệnh tận tình, chu đáo.

– Kêu gọi, vận động hàng trăm nhà cá nhân, mạnh thường quân hộ trợ được cho hàng nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện.

– Truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, tăng lượt tiếp cận, nhận diện thương hiệu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong lòng nhân dân.

– Đạt nhiều danh hiệu cá nhân chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

5. Định hướng phát triển

– Củng cố, phát triển mạng lưới công tác xã hội chuyên trách trong toàn bệnh viện. Gắn với phương châm mỗi cán bộ đầu mối CTXH sẽ đem đến một tia hy vọng cho bệnh nhân nghèo.

– Bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội trong toàn bệnh viện chuẩn Thông tư Số: 43/2013/TT-BYT.

– Kêu gọi, kết nối nhiều nhà hảo tâm hơn nữa để giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ghi dấu ấn trong lòng nhân dân. Hướng tới mục tiêu trở thành Bệnh viện chuyên khoa Ung bướu tuyến cuối Bắc Trung Bộ.

– Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh

– Chuẩn hóa các quy trình chuyên môn, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của nhân viên theo tiêu chuẩn ISO 9001.

6. Liên hệ

– SĐT: 0949.005.913

– Email: ctxhtt.ubna@gmail.com

– Địa chỉ: Tầng 2 khu hành chính Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 150 Nguyễn Phong Sắc, Vinh, Nghệ An.

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  1900 068 681
  Liên hệ