Phòng Tài Chính- Kế Toán

1.Giới thiệu chung

Phòng Tài chính kế toán được thành lập theo quyết định số 176 /QĐ-BVUB ngày 28 tháng 07 năm 2011 của Giám dốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với tên gọi Phòng Tài chính kế toán.

Số điện thoại: 02383 856888

2.Cơ cấu nhân lực, tổ chức bộ máy

2.1 Cơ cấu nhân lực

Hiện nay, Phòng Tài chính, kế toán có 31 cán bộ, nhân viên trong đó có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 29 nhân viên.

Trưởng phòng: Ths Phan Thị Anh Yến

Phó phòng: CN Phạm Thị Quỳnh Trang

2.2 Tổ chức bộ máy

Phòng Tài chính kế toán được cơ cấu theo 2 nhóm nghiệp vụ:

– Các tổ thu viện phí:

+ Tổ viện phí Ngoại trú.

+ Tổ viện phí Nội trú 1.

+ Tổ viện phí Nội trú 2.

– Các tổ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn:

+ Tổ kế toán thanh toán.

+ Tổ kế toán kho, tài sản.

+ Tổ kế toán tổng hợp.

+ Tổ kế toán chính sách BHYT.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng tài chính kế toán theo Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế.

Căn cứ chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán thu chi bao gồm nguồn Ngân sách NN cấp, nguồn đầu tư XDCB, nguồn thu BHYT viện phí, nguồn tài trợ, viện trợ, các nguồn thu khác (nếu có) và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ chung của toàn Bệnh viện, trên cơ sở định hướng phát triển bệnh viện của Ban giám đốc: Tổ chức và quản lý chặt chẽ các nguồn thu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của Bệnh viện.

Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách của Sở, tổ chức sử dụng, quản lý nguồn kinh phí NSNN cấp và các nguồn được coi là NSNN cấp theo đúng chế độ định mức quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán của bệnh viện theo đúng quy định của Luật kế toán và các quy định hiện hành.

Tổ chức kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách, thanh toán công nợ. Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

Phân tích thông tin số liệu tài chính kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của lãnh đạo Bệnh viện.

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản, lưu giữ các chứng từ sổ sách theo đúng quy định.

4.Thành tích đạt được

Phòng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Về chuyên môn:

Năm 2011: Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm 2012: Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm 2013: Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm 2014: Tập thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2015: Tập thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2016: Tập thể đạt danh hiệu lao động suất sắc.

Về Công tác Đảng:

Năm 2014, 2015: Chi bộ Trong sạch vững mạnh.

Năm 2016: Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

 

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    1900 068 681
    Liên hệ