Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Điện thoại: 0238.3.564.777     

E-mail: tccb.ubna@gmail.com

1. Quyết định thành lập:

Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 988/QĐ-BVUB ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức – Hành chính).
2. Biên chế:  
Hiện nay phòng Tổ chức Cán bộ có 5 cán bộ nhân viên bao gồm 1 trưởng phòng, 1 văn phòng trưởng cùng 3 nhân viên.
Trưởng phòng: Ths.Bs Trần Đức Hùng
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ:
Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
3.1. Nhiệm vụ
– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
– Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
3.2. Tổ chức
3.2.1. Các bộ phận
a. Quản lý nhân lực
– Lao động tiền lương
– Quản lý hồ sơ nhân lực
– Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.
– Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
b. Đào tạo cán bộ
– Quy hoạch cán bộ 
– Kế hoạch đào tạo
c. Bảo vệ chính trị nội bộ.
3.2.2. Lãnh đạo: Trưởng phòng;  01 hoặc 02 Phó trưởng phòng

4. Nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ:

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
a. Nhiệm vụ:
– Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
– Cùng với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
– Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
– Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.
– Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ các thành viên trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.
– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong bệnh viện.
– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động.
– Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt văn hóa, tư tưởng cho người bệnh. Phổ biến, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.
– Cùng với các đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Tổ chức việc học tập chính trị, văn hóa và nâng cao y đức cho các thành viên trong bệnh viện.
b. Quyền hạn
– Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.
– Đề xuất với giám đốc về tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo và khen thưởng kỷ luật các thành viên trong bệnh viện.
– Đề xuất việc nhận xét các thành viên trong bệnh viện về chấp hành chính sách, luật pháp, khả năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.
– Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc bệnh viện.

Đặt khám để nhận chính sách tốt nhất

Lý do bạn nên chọn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Đội ngũ y bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm

Hệ thống trang thiết bị đầy đủ hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo

Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Cập nhật áp dụng kỹ thuật điều trị tân tiến

BÁC SĨ: 0919180014


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .